Галерия гоблени „Художници" - 2

 

 

Гоблен " Данаиди ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 28 цв. конци DMC
№ 101, Гоблен " Данаиди ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 28 цв. DMC
Гоблен 1:1 (28,6 х 37см) цена : 56 лв
Комплект кръстчета, Аида 18 К (37 х 48 см) цена: 84 лв.
Гоблен " Борей ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 36 цвята конци DMC
№ 102, Гоблен " Борей ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 36 цвята конци DMC
Гоблен 1:1 (26,4 х 37см) цена : 54 лв
Комплект кръстчета, Аида 18 К (34 х 48 см) цена: 81 лв.
Гоблен " Русалка ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 32 цв. конци DMC
№ 103, Гоблен " Русалка ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 32 цв. конци DMC
Гоблен 1:1 (26,4 х 36 см) цена : 53 лв
Комплект кръстчета, Аида 18 К (34 х 47 см) цена: 80 лв.
Гоблен " Помощници " - 40 цвята конци DMC
№ 106, Гоблен " Помощници " - 40 цвята конци DMC
Гоблен 1:1 (33 х 44 см) цена : 69 лв
Комплект кръстчета, Аида 18 К (43 х 57 см) цена: 104 лв.
Гоблен " Предложението на Венера ", худ. Дж. Годуард - 33 цв DMC
№ 122 " Предложението на Венера ", худ. Дж. Годуард - 33 цв DMC
Гоблен 1:1 (22 х 45,6 см) цена : 55 лв
Комплект кръстчета, Аида 18 К (28 х 59 см) цена: 83 лв.
109, Гоблен " Медея ", худ. Е. Де Морган - 25 цвята конци DMC
№ 109, Гоблен " Медея ", худ. Е. Де Морган - 25 цвята конци DMC
Гоблен 1:1 (24 х 45,7 см) цена : 58 лв
Комплект кръстчета, Аида 18 К (31 х 59 см) цена: 87 лв.
110, Гоблен " Миранда - Бурята ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 36 цвята конци DMC
№ 110, Гоблен " Миранда - Бурята ", худ. Дж. У. Уотърхаус - 36 цвята конци DMC
Гоблен 1:1 (40 х 28 см) цена : 59 лв
Комплект кръстчета, Аида 18 К (52 х 37 см) цена: 89 лв.
115, Гоблен " Посетителката " - 31 цвята конци DMC
№ 115, Гоблен " Посетителката " - 31 цвята конци DMC
Гоблен 1:1 (22 х 31 см) цена : 45 лв
Комплект 1:4 (44 х 62 см) цена : 96 лв
Комплект кръстчета, Аида 16 К (43 х 31 см) цена: 68 лв.
Кат. № 124, Гоблен «Охотники на привале»"
124, Гоблен «Охотники на привале» худ Василий Перов -
35 цвята
конци DMC
Гоблен 1:1 (72х47см) цена : 150 лв
Комплект кръстчета,
Аида 18 К (94 х 61 см) цена: 225 лв.
Кат. № 808, "Морски нимфи "- Пол А. Лорънс- 32 цвята конци DMC
№ 808, "Морски нимфи "- Пол А. Лорънс- 32 цвята конци DMC
Гоблен 1:1 (16,5х26см)- цена: 44 лв
Гоблен 1:4 ---------------------------------
Комплект кръстчета,
Аида 16 К(37.5 x 23см) цена: 66 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предишна страница 1 - 2